Ismail + Aina
Tarikh : 26 November 2011
Lokasi : Dewan Silveritage


Faiz + Ayu
Tarikh : 27 November 2011
Lokasi : Taiping


Mizan + Atie
Tarikh : 26 November 2011
Lokasi : Taman Tawas


Wan + Murni
Tarikh : 26 November 2011
Lokasi : Meru Hill


Zul + Azza
Tarikh : 26 November 2011
Lokasi : Pengkalan Gate


Eksklusif Majlis Persandingan Shira Aiyob & Zahiril Adzim
Tarikh : 20 Novmber 2011
Lokasi : Bougainvilla Hall


Eksklusif Majlis Pernikahan Shira Aiyob & Zahiril Adzim
Tarikh : 20 November 2011
Lokasi : Taman Anda, Ipoh