Faisal + Ila
Tarikh : 12 Februari 2011 & 13 Februari 2011

Lokasi : Manjoi & Tambun