Suhairi + Zila
Tarikh : 27 November 2010
Lokasi : Kuala Kangsar
Dress by : Hazwani Osman
Ashraf + Intan
Tarikh : 27 November 2010
Lokasi : Sungkai

Simple Decoration Main Table
Tarikh : 27 November 2010
Lokasi : Hotel Seri Malaysia
Helmi + Nurul
Tarikh : 27 November 2010
Lokasi : Ulu Kinta